Tag - Giải pháp kệ hạng trung

Triển khai thành công loại kệ Medium Rack cho hệ thống kệ kho tập đoàn Vingroup

Lắp đặt hệ thống kệ kho của tập đoàn Vingroup tại Times City.

Hôm nay, Tập đoàn Vingroup và Nukirack tổ chức nghiệm thu hệ thống giá kệ kho lưu trữ hàng. Đây là gói thầu nhà sản xuất Nukirack sản xuất trang bị lắp đặt mới toàn bộ hệ thống kệ kho cho đại siêu thị Vingroup tại Times City (458 Minh Khai, Hà Nội).

Giá kệ kho tại kho hàng của đơn vị tập đoàn Vingroup

Times City được thiết kế hết sức […]